De arbetsmetoder som vi använder är specialanpassade för bästa möjliga saneringsresultat
och samtliga kemikalier är biologiskt nedbrytbara och är tillverkade för minsta möjliga
miljöpåverkan.Inget jobb är för stort eller för litet.

Kontakta oss

Christian: 0705144114
Christian@lornetak.se

Daniel: 0731402520
Daniel@lornetak.se