När en hydrofobering genomförs på en fasad minskar fasadens förmåga att ta upp vätska.
Det ger en hel del fördelar för huset. Det är till att börja med ett effektivt sätt att hindra att
fasaden utsätts för frostsprängning. Frostsprängning beror på att fukt tränger in i sprickor.
När fukten fryser expanderar den, vilket gör att materialet vittrar.
En annan effekt är att processen minskar uppvärmningskostnaderna i fastigheten.
Det beror på att fasaden får en minskad värmeledande förmåga.

hydrofobering som det ofta kallas ger ett långvarigt skydd mot vatteninträgning.
Produkten används som slutbehandling utvändigt på tak Det hindrar fukinträngning samt frostsprängning

En betongpanna som är impregnerad slutar att vittra sönder och livslängden blir längre.
Ring 0731-402520